โลโก้เว็บไซต์ ร่วมงานรัฐพิธี วันปิยมหาราช | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ร่วมงานรัฐพิธี วันปิยมหาราช

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 ตุลาคม 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 453 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 23 ตุลาคม 2559 รศ.เดชา นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วย ผศ.นพดล ตรีรัตน์ รกท.ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร และ ผศ.ดร.กฤษดา กาวีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมวางพวงมาลาดอกไม้สด ถวายราชสักการะ ในงานรัฐพิธี "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2559 โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเอกชน เข้าร่วมพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา