โลโก้เว็บไซต์ ทำความดี ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 (ชุดที่ 1 ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ทำความดี ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 (ชุดที่ 1 )

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 พฤศจิกายน 2559 โดย มทร.ล้านนาทำความดี ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 (ชุดที่ 1 )
วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 รศ.เดชา นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก เป็นประ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา