โลโก้เว็บไซต์ ทำความดี ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 (ชุดที่2) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ทำความดี ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 (ชุดที่2)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 901 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณาจารย์ พนักงาน นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมทั้ง ครูฝึกและนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 600 คน กิจกรรมพัฒนามหาวิทยาลัยฯ “ทำความดี ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ภาพถ่าย โดย อ.สุภภณ พลอยอิ่ม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา