โลโก้เว็บไซต์ ร่วมการประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ร่วมการประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 ตุลาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาร่วมการประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย ผศ.ดร.กฤษดา กาวี...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา