โลโก้เว็บไซต์ ร่วมงานรัฐพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ร่วมงานรัฐพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 924 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วย นางสาวภัทรพร  ชัยสิทธิ์  หัวหน้าหัวหน้าแผนกหลักสูตรและตำราเรียน และนายอำนาจ  ชื่นแสงมอญ  นักวิชาการศึกษา ร่วมพิธีวางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน ถวายราชสักการะ  เนื่องในงานรัฐพิธีวันฉัตรมงคล  ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันบรมราชาภิเษก  แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      ได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบรอบขวบปีอีกวาระหนึ่ง  โดยมี  นายชูชาติ  กีฬาแปง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี   ณ   ศาลาประชาคม  ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก    เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม  2559

    ทั้งนี้ ประชาชนชาวไทยได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้   โดยตลอดเวลาที่ผ่านมา พระองค์ได้ประกอบพระราชกรณียกิจ  อันเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ และปวงชนชาวไทยนับอเนกอนันต์    

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา