โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลพิษณุโลก จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ราชมงคลพิษณุโลก จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 706 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วันที่ 17 กุมภาพันธ์  2558  ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา “ราชมงคลพิษณุโลกรุ่นใหม่  วอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติด  TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 1”  ณ สนามภายในอาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล เยาวชนชาย อายุไม่เกิน 18 ปี  กำหนดจัดระหว่างวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์  2559  โดยมีทีมเข้าสมัครแข่งขันจำนวน  7 ทีม  สายA ประกอบด้วย   โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม  โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  โรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก    สายB ประกอบด้วย โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ  โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

    การแข่งขันครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การจัดขึ้น  เพื่อส่งเสริมการแสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าทำ  กล้าแสดงออก และช่วยเสริมสร้างความรู้และทักษะในการป้องกันปัญหายาเสพติด  ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาให้กับเยาวชนมารวมกลุ่มกันแสดงความสามารถร่วมกัน  โดยใช้หลักการตามแนวพระราชดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นองค์ประธาน ชมรม   TO BE NUMBER ONE  คือ “เพื่อน..ช่วย..เพื่อน” เพื่อการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนในชุมชน ต่อไป  

    สรุปผลการแข่งขัน 

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ ทีม โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์  ได้รับทุนการศึกษา  จำนวน  4,000  บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1  ได้แก่  โรงเรียนกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  ได้รับทุนการศึกษา  จำนวน  3,000  บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2   ได้แก่  โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  ได้รับทุนการศึกษา  จำนวน  2,000  บาท

รางวัลชมเชย  จำนวน  1 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ ได้รับทุนการศึกษา จำนวน  1,000  บาท

    โดยได้รับเกียรติจากคุณอานุภาพ  สรรพาณิช  อดีตปลัดเทศบาลกำแพงดิน  จ.พิจิตร  และที่ปรึกษาชมรมวอลเลย์บอล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

สุภภณ – ถ่ายภาพ

ปภาดา– รายงาน

ติดตามรับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ คลิกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา