โลโก้เว็บไซต์ 2016-05-05 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2016-05-05

ร่วมงานรัฐพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2559
พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วย นางสาวภัทรพร  ชัยสิทธิ์  หัวหน้าหัวหน้าแผนกหลักสูตรและตำราเรียน และนายอำนาจ  ชื่นแสงมอญ  นักวิชาการศึกษา ร่วมพิธีวางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน ถวายราชสักการะ  เนื่องในงานรัฐพิธีวันฉัตรมงคล  ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันบรมราชาภิเษก  แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      ได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบรอบขวบปีอีกวาระหนึ่ง  โดยมี  นายชูชา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา