โลโก้เว็บไซต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมอบถุงยังชีพบ้านแม่ระหัน ต.บ้านกร่าง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมอบถุงยังชีพบ้านแม่ระหัน ต.บ้านกร่าง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 ตุลาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมอบถุงยังชีพบ้านแม่ระหัน ต.บ้านกร่าง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ที่ศาลาการเปรียญวัดแม่ระหั


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา