โลโก้เว็บไซต์ ประชุมสรุปผลการรับสมัคร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประชุมสรุปผลการรับสมัคร

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 ตุลาคม 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 422 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ช่วงบ่าย วันที่ 12 ตุลาคม 2559 รศ.เดชา นาวานุเคราะห์ ผอ.กองการศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานการประชุมสรุปผลการรับสมัคร ปีการศึกษา 2560 โดยมี ผศ.ดร.กฤษดา กาวีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย หัวหน้าสาขา หัวหน้าหลักสูตร และเจ้าหน้าที่งานรับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุม1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ 

ภาพ-พาฝัน ปิ่นทอง
ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา