โลโก้เว็บไซต์ การประชุมชี้แจงการทำภาระงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การประชุมชี้แจงการทำภาระงาน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 ตุลาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาการประชุมชี้แจงการทำภาระงาน
วันที่ 13 ตุลาคม 2559 รศ. เดชา นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา