โลโก้เว็บไซต์ เดินขบวนพิธีมอบรุ่นที่ 53 ประจำปี 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เดินขบวนพิธีมอบรุ่นที่ 53 ประจำปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 กันยายน 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 567 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ช่วงบ่าย วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดพิธีมอบรุ่นที่ 53 ให้กับนักศึกษาใหม่ โดยกิจกรรมภายในพิธีประกอบด้วย การเดินขบวนของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี คุณเรือง ศรีนาราง นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง ให้โอวาทและปล่อยขบวน ณ วัดนิมิตรธรรมาราม ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก การเดินขบวนของนักศึกษาใหม่ ตามเส้นทางในหมู่บ้านชุมชนตำบลบ้านกร่าง เข้าสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ซึ่งระหว่างการเดินขบวน ได้มีกิจกรรมการร้องเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยฯ เพลงบ้านกร่างรำลึก เพลงกร่างสร้างชีวิต 
เมื่อมาถึงบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยฯ คณะศิษย์เก่าจะส่งขบวนต่อให้กับทีมงานสโมสรนักศึกษา เพื่อทำพิธีมอบรุ่น ต่อไป 

ภาพ-ทีมประชาสัมพันธ์/สโมสรนักศึกษา
ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา