โลโก้เว็บไซต์ เดินขบวนพิธีมอบรุ่นที่ 53 ประจำปี 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เดินขบวนพิธีมอบรุ่นที่ 53 ประจำปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 กันยายน 2559 โดย มทร.ล้านนาเดินขบวนพิธีมอบรุ่นที่ 53 ประจำปี 2559
ช่วงบ่าย วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา