โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลบ้านกร่างร่วมใจ น้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองพิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ราชมงคลบ้านกร่างร่วมใจ น้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองพิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 กันยายน 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 453 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดงาน “ราชมงคลบ้านกร่างร่วมใจ น้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองพิษณุโลก โดย คุณเรือง ศรีนาราง นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง และ ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก นำทีมศิษย์เก่า คณาจารย์ พนักงาน นักศึกษารุ่นพี่ ระดับชั้นปีที่ 2 – 4 และนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 ร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 600 คน 
โดยเริ่มต้น ด้วยพิธีสักการะหลวงพ่อพระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
การเดินขบวนเคลื่อนขบวนไปยังศาลหลักเมืองพิษณุโลก เพื่อทำพิธีสักการะ จากนั้น ก็เคลื่อนขบวน ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระสุพรรณกัลยา เพื่อทำพิธีสักการะ พิธีกราบถวายบังคม ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี
ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของจังหวัด ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดพิษณุโลก ได้รับทราบถึงความสำคัญและประวัติความเป็นมาของจังหวัดพิษณุโลก อันเป็นสถานที่ที่นักศึกษา ศึกษาเล่าเรียนหาวิชาความรู้ และเพื่อความเป็นสิริมงคลของคณาจารย์ พนักงาน ศิษย์เก่า และนักศึกษาผู้เข้าร่วมพิธีทุกคน

ภาพ-ทีมงานประชาสัมพันธ์/สโมสรนักศึกษา
ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา