โลโก้เว็บไซต์ การฝึกซ้อมใหญ่ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การฝึกซ้อมใหญ่ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 กันยายน 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 771 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

บรรยากาศการฝึกซ้อมใหญ่ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557 ของบัณฑิตและมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ภาพ-ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา