โลโก้เว็บไซต์ วันสถาปนามูลนิธิ พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

วันสถาปนามูลนิธิ พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 สิงหาคม 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 1679 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย ผศ.สำเร็จ ศรีบรรเทา รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ , อ.บุญฤทธิ์ สโมสร รอง ผอ.ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา , ผศ.ดร.กฤษดา กาวีวงศ์ หนง.ฝ่ายวิชาการ , คุณนุชจรินทร์ คูวิบูลย์ศิลป์ หัวหน้าแผนกการเงิน มอบกระเช้าของขวัญ แด่ พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ และ คุณประนอม ทิวะพันธ์ เนื่องในวันสถาปนามูลนิธิ พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ครบรอบปีที่ 21 โอกาสนี้ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ร่วมบริจาคสมทบมูลนิธิ พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ เพื่อสนับสนุนสถาบันพัฒนาสีแยกอินโนจีนและจัดกิจกรรมการกุศลต่างๆ ต่อไป 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา