โลโก้เว็บไซต์ 2022-04-29 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2022-04-29

มทร.ล้านนา ร่วมมือ บ.อีโคเทค พาร์ท เดินหน้าพัฒนาองค์ความรู้พลังงานทางเลือกใหม่ สนับสนุนนักวิจัยสร้างนวัตกรรมพลังงานสะอาด
ศุกร์ 29 เมษายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลงนามความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานสะอาด ระบบสะสมพลังงานและยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ ร่วมกับ บริษัทอีโคเทค พาร์ท จำกัด ในการร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในรูปแบบการร่วมดำเนินการโครงการศึกษา และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานสะอาด ระบบสะสมพลังงานและย... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จับมือ สวทช. และภาคีเครือข่ายจัดแข่งขัน Roboinnovator Challenge 2022 in NORTH คัดเลือกตัวแทนกลุ่มภาคเหนือเข้าชิงถ้วยกรมสมเด็จพระเทพฯ
ศุกร์ 29 เมษายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

งานส่งเสริมเทคโนโลยี เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา จัดการแข่งขัน Roboinnovator Challenge 2022 in North เพื่อคัดเลือกตัวแทนกลุ่มภาคเหนือ เข้าชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 ณ อาคาร S1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นพดล ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา