โลโก้เว็บไซต์ young-plant-2016 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 Tags : young-plant-2016

Young Plant 2016 1St Rmutl Phitsanulok Conference “ต้นกล้าวิชาการ” ครั้งที่ 1
ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่  13  พฤษภาคม  2559  ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน  Young Plant 2016 1St Rmutl Phitsanulok Conference “ต้นกล้าวิชาการ”  ครั้งที่ 1  ตามโครงการคัดสรรเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา  มทร.ล้านนา พิษณุโลก  ทั้งนี้   เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 และ ระดับชั้นปีที่ 4  ทั้ง 3 คณะ  ได้แก่  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  และคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้นำเสนอผลงานวิชาการข... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา