โลโก้เว็บไซต์ โครงการส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ matching จากหิ้งสู่ห้าง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ matching จากหิ้งสู่ห้าง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 สิงหาคม 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 1466 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ matching จากหิ้งสู่ห้าง ในระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เพื่อคัดสรรและเผยแพร่ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมของนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก สภาอุตสาหกรรม สมพันธ์ SME พิษณุโลก และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 9 เครือข่ายความร่วมมือมาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษามีแรงผลักดันและกำลังใจในการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเพิ่มโอกาสการจับคู่ระหว่างผู้วิจัยกับผู้ใช้ประโยชน์มุ่งหวังให้งานวิจัยได้รับการนำไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง หรือได้รับการต่อยอดการวิจัยร่วมกับหน่วยงาน/ผู้ประกอบการที่สนใจ ต่อไป 
ปภาดา พลอยอิ่ม – รายงาน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา