โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดการอบรม KM ด้านงานวิจัย ด้านการเรียนการสอน และด้านบัณฑิตนักปฏิบัติ Hand On | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดการอบรม KM ด้านงานวิจัย ด้านการเรียนการสอน และด้านบัณฑิตนักปฏิบัติ Hand On

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 28 สิงหาคม 2559 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 3122 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ในวันที่ 28 สิงหาคม 2559 อ.ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด "โครงการจัดการความรู้ (KM) ด้านงานวิจัย ด้านการเรียนการสอน และด้านบัณฑิตนักปฏิบัติ Hands On" ซึ่งมีกำหนดจัดในวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2559  ณ เชียงใหม่ อินทนนท์ กอล์ฟ แอนด์ เนเชอรัล รีสอร์ท อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย จากผู้บริหาร คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พื้นที่ เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พิษณุโลก ลำปาง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จาการเข้าร่วมโครงการ และนำข้อเสนอแนะ ปัญหาที่พบ มาปรับแก้ไขการจัดโครงการปีงบประมาณ 2560
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา