โลโก้เว็บไซต์ 2016-08-23 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2016-08-23

โครงการส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ matching จากหิ้งสู่ห้าง
อังคาร 23 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค >> อ่านต่อ


การอบรมจัดทำแผนธุรกิจ รุ่นที่ 1
อังคาร 23 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานเปิด “การอบรมจัดทำแผนธุรกิจ รุ่นที่ 1” ในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา