โลโก้เว็บไซต์ ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 กรกฎาคม 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 1527 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานในพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2559 โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี ณ วัดเด่นโบสถ์โพธิ์งาม ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษาของชาวพุทธในคงอยู่สืบไป อีกทั้ง ยังเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องตามนโยบาย 3D ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักศึกษาเป็นผู้ที่มีความเก่ง ดี มีความสุข และภาคภูมิใจในความเป็นไทย
ภาพ – อ.บุญฤทธิ์ สโมสร , อ. สุภภณ พลอยอิ่ม , นายคงกช กาบจันทร์ 
ข่าว – ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา