โลโก้เว็บไซต์ พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาส 12 สิงหา มหาราชินี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาส 12 สิงหา มหาราชินี

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 1327 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดพิธีถวายราชสดุดี 
เนื่องในวโรกาส 12 สิงหา มหาราชินี ประจำปี 2559
เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 84 พรรษา 
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดี ตลอดจนด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โอกาสนี้ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก กำหนดจัดงานพิธีถวายราชสดุดี แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดย ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานการลงนามถวายพระพร พิธีเปิดกรวยดอกไม้ พิธีถวายพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง และพิธีกล่าวราชสดุดี โดยมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา พร้อมใจสวมเสื้อสีฟ้า ร่วมพิธี ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 


ภาพ-ศิริลักษณ์ เสน่หา , ทีมงานสโมสรนักศึกษา
ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา