โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมใจชวนกันไปออกเสียงประชามติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมใจชวนกันไปออกเสียงประชามติ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 สิงหาคม 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 985 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ช่วงเย็น ของวันที่ 4 สิงหาคม 2559 รศ.เดชา นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วย คณาจารย์ พนักงานและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ดำเนินกิจกรรมการปั่นจักรยานและเดินขบวน รณรงค์ในวันรณรงค์ Big Day ภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คณาจารย์ พนักงานและนักศึกษา ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงให้ออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 นี้ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. ตามที่จังหวัดพิษณุโลกและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้นเมื่อช่วงเช้า ที่ผ่านมา 

ภาพ-สุภภณ พลอยอิ่ม
ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา