โลโก้เว็บไซต์  ประกาศร่างTOR จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการผลิตครูช่างอุตสาหกรรม ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก จำนวน 1 ชุด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประกาศร่างTOR จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการผลิตครูช่างอุตสาหกรรม ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก จำนวน 1 ชุด

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 มิถุนายน 2563 โดย ณัฏฐภัทร มาแดง จำนวนผู้เข้าชม 584 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา