โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประสบผลสำเร็จ เก็บเกี่ยวผลผลิตกัญชาคุณภาพสูงชุดแรก ส่งมอบกรมการแพทย์แผนไทยฯ ใช้ปรุงยาตำรับไทยและต่อยอดงานวิจัยทางการแพทย์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา ประสบผลสำเร็จ เก็บเกี่ยวผลผลิตกัญชาคุณภาพสูงชุดแรก ส่งมอบกรมการแพทย์แผนไทยฯ ใช้ปรุงยาตำรับไทยและต่อยอดงานวิจัยทางการแพทย์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 มิถุนายน 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 6065 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยนายณัฐวรรธน์ วรพนิตกุล ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุกเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม ส่งมอบผลผลิตกัญชาภายใต้โครงการความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชงเพื่อใช้ทางการแพทย์ ประกอบด้วยดอกกัญชาสด จำนวน 14.45 กิโลกรัม กัญชาแห่ง จำนวน 94.32 กิโลกรัม ให้กับกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายปรีชา หนูทิม ผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการปรุงยาตำรับไทย และงานวิจัยทางการแพทย์ ซึ่งมีพิธีส่งมอบอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ ศูนยวิจัยและพัฒนากัญชาทางการแพทย์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุกเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีนายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายพิรัช โอบอ้อม ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานด้านสาธารณะสุขและฝ่ายปกครองในพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบ

  โดย ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา ได้เปิดเผยว่า สำหรับองค์ความรู้ด้านกัญชาที่ได้จากโครงการความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชงเพื่อใช้ทางการแพทย์ครั้งนี้สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจและปลูกพืชสมัยใหม่ของนักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ นอกจากนั้นยังสามารถนำมาปรับใช้กับการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นสถานที่ฝึกงานพร้อมกับสร้างงานให้กับนักศึกษาได้ในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามสำหรับการดำเนินการครั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลัยฯจึงอยากให้เกิดการสร้างรายได้แก่ชุมชน ควบคู่กับการเก็บเกี่ยวองค์ความรู้ของอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ

  จากความสำเร็จดังกล่าว เป็นผลสืบเนื่องจากการทำความร่วมมือระหว่าง กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุก เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม ในการร่วมกันวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา และ กัญชงทางการแพทย์ เพื่อจัดส่งผลผลิตให้กับกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกในการปรุงเป็นยาไทย 16 ตำรับ แจกจ่ายให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลในเครือข่ายทั่วประเทศ  และเป็นแห่งแรกของไทยที่มีดำเนินการและบริหารจัดการร่วมกับวิสาหกิจชุมชนอย่างเต็มรูปแบบ  โดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มอบหมายให้ ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการและเป็นผู้ลงนามความร่วมมือ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา  และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยา ให้สามารถปลูกกัญชาในพื้นที่จำเพาะในโรงเรือนเนื้อที่ 1,000  ตารางเมตร มีการบริหารจัดการแบบเกษตรอินทรีย์ Smart Organic Farming ดำเนินการปลูกกัญชารุ่นแรกจำนวน 320  ต้น  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนากัญชาทางการแพทย์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกบุกและแปรรูปบุก เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563  และจะดำเนินการปลูกให้เต็มพื้นที่จำนวน 20,000 ต้นในอนาคต  สำหรับสายพันธุ์กัญชาที่มหาวิทยาลัยฯ มีในครอบครองได้มีการรวบรวมสายพันธุ์กัญชาพื้นบ้านจากภูมิภาคต่างๆ ผ่านกระบวนการนิรโทษกรรม เพื่อครอบคลองจำนวน 11 สายพันธุ์ และคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูง จำนวน 4 สายพันธุ์ มาปลูก ณ ศูนย์วิจัยฯ แห่งนี้ประกอบด้วย กัญชาสายพันธุ์เพชรบุรี  ตะนาวศรี หางกระรอกด้ายแดง หางกระรอกอีสาน

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา