โลโก้เว็บไซต์ การประชุมนำเสนอ   “ข้อเสนอโครงการวิจัย Hands-on ประจำปี 2563”  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การประชุมนำเสนอ “ข้อเสนอโครงการวิจัย Hands-on ประจำปี 2563”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 มีนาคม 2563 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1120 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 16 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก    ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี พิษณุโลก  เป็นประธานเปิดการประชุมนำเสนอ   “ข้อเสนอโครงการวิจัย Hands-on ประจำปี 2563” ซึ่งจัดขึ้นโดย งานส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ  กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนางานวิจัย  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยหน้าใหม่และคณะกรรมการฯ  

 

ภาพ - อ.ธีร์วรา แสงอินทร์ , รัชนีกร  แรงขิง

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา