โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครงานเจ้าหน้าที่โครงการหลวง จำนวน 9 อัตรา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประกาศรับสมัครงานเจ้าหน้าที่โครงการหลวง จำนวน 9 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 มีนาคม 2563 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 23312 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มีความประสงค์จะรับสมัครงานเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่โครงการ สนับสนุนกิจกรรมโครงการหลวงและโรงงานแปรรูป และโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงประกาศรับสมัครบุคคล จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 19 มีนาคม 2563 รายละเอียดดังนี้

1.  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และปฏิบัติงานโครงการ จำนวน 2 อัตรา 
2. เจ้าหน้าที่ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 1 อัตรา 
3. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม และติดตามการสร้างความสามารถทางด้านการพัฒนาอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนบนพื้นที่สูง จำนวน 1 อัตรา 
4. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการด้านวิศวกรรมอาหาร จำนวน 1 อัตรา
5. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 1 อัตรา
6. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการด้านชุมชนคาร์บอนต่ำในพื้นที่โครงการหลวง เฟส 2 จำนวน 1 อัตรา
7. ช่างเทคนิคปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรต้นแบบ จำนวน 1 อัตรา
8. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการด้านบล็อกดินประสาน จำนวน 1 อัตรา

 

เอกสารประกอบการรับสมัครงาน

1.ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ

2.ใบสมัครงานลูกจ้างโครงการหลวง (PDF)

3.ใบสมัครงานลูกจ้างโครงการหลวง (word)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา