โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลล้านนา  เดินเทิดพระเกียรติ  ประจำปี 2563    | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ราชมงคลล้านนา เดินเทิดพระเกียรติ ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 22 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 717 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 22 กุมภาพันธ์  2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  ร่วมกับ  สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน    จัดโครงการ “ราชมงคลล้านนา เดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ประจำปี 2563”    โดยมี  ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   เป็นประธาน  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร  อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ  คณาจารย์  พนักงาน นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก    รวมทั้งได้รับเกียรติจาก  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์)  สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง  กำนันตำบลบ้านกร่าง  ผู้ใหญ่บ้าน  ตำบลบ้านกร่าง เข้าร่วมพิธี     โครงการเดินการกุศลครั้งนี้   มีจุดเริ่มต้น ณ บริเวณ ด้านหน้าอาคารอำนวยการ  เดินเข้าสู่ภายในชุมชนตำบลบ้านกร่าง  รวมระยะทาง  5  กิโลเมตร 

โครงการดังกล่าว      จัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ         สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี      พระผู้ทรงมีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยฯ  ที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย    อีกทั้ง  ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ออกกำลังกาย  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  ส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์   โดยภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ มีการจับสลากรางวัลหางบัตรมอบรางวัลแก่ผู้โชคดี

         

 

ภาพ - ศิริลักษณ์ เสน่หา , อ.สุภภณ  พลอยอิ่ม  , อ.ธีร์วรา  แสงอินทร์

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา