โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 14  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 14

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 กุมภาพันธ์ 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 4905 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นประจำทุกปี โดย รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี เป็นประธานถวายเครื่องสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นอธิการบดีนำคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ จาก มทร.ล้านนา ไปยังสวนสัตว์เชียงใหม่ รวมระยะทาง 5 กิโลเมตร ซึ่งรายได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

กิจกรรมนี้จัดขึ้นพร้อมกันทุกพื้นที่ ดังนี้

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมโดยใช้เส้นทางภายในมหาวิทยาลัย ระยะทาง 5 กิโลเมตร

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมโดยใช้เส้นทางภายในมหาวิทยาลัย ระยะทาง 5 กิโลเมตร

มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรมโดยใช้เส้นทางเริ่มจากมหาวิทยาลัย ไปยังโรงพยาบาลน่าน ระยะทาง 10 กิโลเมตร

มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมโดยใช้เส้นทางเริ่มจากมหาวิทยาลัย ไปยังชุมชนตำบลบ้านกร่าง ระยะทาง 10 กิโลเมตร

มทร.ล้านนา ตาก  จัดกิจกรรมโดยใช้เส้นทางเริ่มจากศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ ระยะทาง 21 กิโลเมตร ซึ่งจัดกิจกรรมขึ้นแล้วเมื่อวันที่ 18 มกราคม ที่ผ่านมา

ประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ กองประชาสัมพันธ์มทร.ล้านนา

ถ่ายภาพ /วิทยา กวีวิทยาภรณ์  อภิญญา พูลทรัพย์ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ กองประชาสัมพันธ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา