โลโก้เว็บไซต์ เดินเทิดพระเกียรติ22ก.พ.2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เดินเทิดพระเกียรติ22ก.พ.2563

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 22 กุมภาพันธ์ 2563 โดย มทร.ล้านนาราชมงคลล้านนา เดินเทิดพระเกียรติ ประจำปี 2563
วันที่ 22 กุมภาพันธ์  2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  ร่วมกับ  สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา