โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครลูกจ้างชั่วตคราว  ชาวต่างประเทศ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

รับสมัครลูกจ้างชั่วตคราว ชาวต่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 กันยายน 2562 โดย นางศุภรากาญจน์ น้อยคง จำนวนผู้เข้าชม 483 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ

ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ  จำนวน 1 อัตรา   รับสมัครถึงวันที่  20  กันยา่ยน  2562  สนใจดูรายละเอียดได้ที่

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/09/20190911115623_18445.pdf


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา