โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด...การบรรยายพิเศษเรื่อง การสรรหาบุคคลตามองค์ประกอบของสภา มทร.ล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด...การบรรยายพิเศษเรื่อง การสรรหาบุคคลตามองค์ประกอบของสภา มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 มิถุนายน 2562 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 754 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ช่องทางการรับชม : 

Youtube Channel : https://www.youtube.com/user/AritRmutl

Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/ARITRMUTL.Official/

Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/rmutl.fanpage/


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา