โลโก้เว็บไซต์ โครงการ “เตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อและการทำงาน”   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการ “เตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อและการทำงาน”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 มีนาคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 582 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (13 มี.ค.2562)   กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา  กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อและการทำงาน”  โดยการบรรยายเชิงปฏิบัติการการเขียนจดหมายสมัครงาน (Resume)  และการแนะนำตัวเองในการสัมภาษณ์  ได้รับเกียรติจาก MR.Reuben H.Esteban Mr.Ryan  Templs Rosales เป็นวิทยากรภาควิชาภาษาอังกฤษ    พร้อมด้วย นางธีร์วรา  แสงอินทร์  เป็นวิทยากรภาควิชาภาษาไทย  และ คณะทีมงานอาจารย์ศูนย์ภาษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ณ  ห้องประชุมหิรัญญิการ์ 1  ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้และประสบการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมการก้าวเข้าสู่ชีวิตของการทำงานในอนาคต

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา