โลโก้เว็บไซต์ โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อและการทำงาน13มี.ค.62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อและการทำงาน13มี.ค.62

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาโครงการ “เตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อและการทำงาน”
วันนี้ (13 มี.ค.2562)   กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา  กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จัดโครงการ “เตรียมความพร้อ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา