โลโก้เว็บไซต์ 10 -ตค-65 worldskills2022 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

10 -ตค-65 worldskills2022

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 ตุลาคม 2565 โดย มทร.ล้านนา2 ตัวเเทนเยาวชนไทย ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้าเหรียญฝีมือยอดเยี่ยม สาขาเมคคาทรอนิกส์ จากเวที WorldSkills Competition 2022 Special Edition
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับ 2 ตัวเเทนเยาวชนไทย สาขาเมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics) นายณัฐวัสส์  ทองพินิจก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา