โลโก้เว็บไซต์ 5ธ.ค.65วันพ่อแห่งชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

5ธ.ค.65วันพ่อแห่งชาติ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 ธันวาคม 2565 โดย มทร.ล้านนาวันวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ​  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 5 ธันวาคม 2565​ น​ายบุญฤทธิ์​  สโมสร​ ​ผู้ช่ว​ยอธิการบดี​ ​มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราชมงคลล้านนา​ พิษณุโลก​ พร้อมด้วย  ดร.โสภณา สำราญ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร​ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา