โลโก้เว็บไซต์ 1ก.ย.65รายชื่อโรงเรียนโรงงาน ปี 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

1ก.ย.65รายชื่อโรงเรียนโรงงาน ปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 กันยายน 2565 โดย มทร.ล้านนาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ เข้าศึกษาต่อร่วมกับ โครงการโรงเรียนในโรงงานภายใต้ความร่วมมือ กับ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ เข้าศึกษาต่อร่วมกับ โครงการโรงเรียนในโรงงานภายใต้ความร่วมมือ กับ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ประจำปีการศึกษา 2566 ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอประกาศประกาศรายชื่อ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา