โลโก้เว็บไซต์ 12ส.ค..65จิตอาสาปลูกต้นไม้ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

12ส.ค..65จิตอาสาปลูกต้นไม้

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 สิงหาคม 2565 โดย มทร.ล้านนากิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2565
วันที่ 12 สิงหาคม 2565  เวล 10.00 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคล  เฉลิมพระชนมพรรษ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา