โลโก้เว็บไซต์ 12ส.ค.65ถวายพระพรวันแม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

12ส.ค.65ถวายพระพรวันแม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 สิงหาคม 2565 โดย มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา