โลโก้เว็บไซต์ 3ส.ค.65งานแข่งขันฝีมือแรงงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

3ส.ค.65งานแข่งขันฝีมือแรงงาน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2565 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มภาคเหนือ
วันที่ 3 สิงหาคม 2565  นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย  นายแมน  ฟักทอง  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา