โลโก้เว็บไซต์ 10ส.ค.65งานเทิดไท้พระพันปีหลวง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

10ส.ค.65งานเทิดไท้พระพันปีหลวง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 สิงหาคม 2565 โดย มทร.ล้านนาโครงการ “สืบสานวัฒนธรรมไทย จิตอาสาพิษณุโลกร่วมใจ เทิดไท้พระพันปีหลวง”
วันที่ 10 สิงหาคม 2565  นายพิศิษฐ์  กิจบุญอนันต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา