โลโก้เว็บไซต์ 27ก.ค.65ถวายพระพรพระเจิาอยู่หัว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

27ก.ค.65ถวายพระพรพระเจิาอยู่หัว

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 กรกฎาคม 2565 โดย มทร.ล้านนาพิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
วันที่ 27 กรกฎาคม  2565  รองศาสตราจารย์เดชา  นาวานุเคราะห์  ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานพิธีถวายเครื...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา