โลโก้เว็บไซต์ 7ก.ค.65พิธีไหว้ครู | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

7ก.ค.65พิธีไหว้ครู

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 กรกฎาคม 2565 โดย มทร.ล้านนาพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 และพิธีมอบทุนการศึกษา “พี่ให้น้องฯ” และทุนเรียนดี
วันที่ 7 กรกฎาคม  2565  เวลา 10.00 น. ที่อาคารอเนกประสงค์ นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา