โลโก้เว็บไซต์ 7ก.ค.65ไหว้ปู่ยางพระพิรุณ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

7ก.ค.65ไหว้ปู่ยางพระพิรุณ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2565 โดย มทร.ล้านนาพิธีบวงสรวงพระพิรุณและพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อปู่ยาง ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 7 กรกฎาคม  2565  เวลา 06.30 น. นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย  คณะผู้บริหาร  คณาจารย์ พนักงาน ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา