โลโก้เว็บไซต์ 29มิ.ย.65สาขาอุตสาหกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

29มิ.ย.65สาขาอุตสาหกรรม

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2565 โดย มทร.ล้านนาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก  จัดงาน “คนมีคุณค่า พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรไทย” ปี 2565
          วันที่ 29 มิถุนายน 2565 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จัดกิจ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา