โลโก้เว็บไซต์ 14 มิ.ย.65: มทร.ล้านนา เข้าร่วมงาน อว. ช่วยชาติฝ่าวิกฤต COVID-19 และรับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก รมว.อว. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

14 มิ.ย.65: มทร.ล้านนา เข้าร่วมงาน อว. ช่วยชาติฝ่าวิกฤต COVID-19 และรับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก รมว.อว.

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2565 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา เข้าร่วมงาน อว. ช่วยชาติฝ่าวิกฤต COVID-19 และรับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก รมว.อว.
  วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ตาก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา