โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ หัวข้อ “สร้าง Content ประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลอย่างไรให้แมส” โดย ทีมวิทยากร TMF Network-North  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ หัวข้อ “สร้าง Content ประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลอย่างไรให้แมส” โดย ทีมวิทยากร TMF Network-North

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2565 โดย มทร.ล้านนาปชส. มทร.ล้านนา จัดอบรม“สร้าง Content ประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลอย่างไรให้แมส” ติดอาวุธการทำ PR องค์กรสู่ Social Network
      วันที่ 14 มิถุนายน 2565 งานสื่อสารองค์กรและข่าว กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา ร่วมกับทีมวิทยากรจาก TMF Network-North (ภาคีเครือข่ายกองทุนพัฒนาสื่อปล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา