โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา น่าน ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 มิถุนายน 2565 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา น่าน ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. นางนลัทพร คูหา ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมพิธีการกล่าวคำปฏิญาณตนในพิธีเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา