โลโก้เว็บไซต์ รดน้ำดำหัว 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

รดน้ำดำหัว 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 27 พฤษภาคม 2565 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก จัดงานรดน้ำดำหัวย้อนหลังวันสงกรานต์
              เมื่อวันอังคารที่ 24 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา