โลโก้เว็บไซต์ 1เม.ย.65ถวายพระพรพระเทพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

1เม.ย.65ถวายพระพรพระเทพ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 เมษายน 2565 โดย มทร.ล้านนาพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565
วันที่ 1 เมษายน 2565 นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้ช่วยอธิการบดี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา